Opitaan oikeasti!

Tutor Academy toteuttaa toiminnassaan kehittämäänsä  OPI OIKEASTI – konseptia. Uuden oppimisen keskiössä on käytännönläheisyys.  Aito oppiminen näkyy käytännössä. Aito oppiminen on aina kahden kauppa sekä oppijan että opettajan. Molempien tulee sitoutua oppimiseen, vain siten saavutetaan pysyviä oppimistuloksia. Aito oppiminen on myös hauskaa ja motivoivaa, monelle yrittäjälle ja yritysjohtajalle se on todellista luksusta, kallisarvoista aikaa yritystoiminnan eteenpäin viemiselle.

Tutor Academy ei luennoi, vaan

  • Valmentaa ymmärtämään, oppimaan ja soveltamaan
  • Haastaa poikkeamaan tutuista toimintatavoista
  • Ei mystifio eikä monimutkaista, vaan varustaa osallistujat nopeasti käytäntöön vietävillä opeilla ja ideoilla
  • Verkottaa yrityksiä ja yrittäjiä keskenään
Powered by Soketti CMS Lite