Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon (YJEAT) valmistava koulutus – haku käynnissä!

Koulutusohjelma on tarkoitettu pk-yritysten omistajayrittäjille ja palkatuille johtajille, jotka haluavat kasvattaa yrityksensä arvoa ja menestyä liiketoiminnassaan yhä paremmin. Tutor Academyn YJEAT-valmennuksiin on osallistunut jo yli 250 yrittäjää ja yritysjohtajaa. Koulutusohjelmat toteutetaan yhteistyössä aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

 

Tutor Academy vastaa tutkintokoulutuksesta, joka antaa valmiuksia mm. strategiatyön kehittämiseen, oman johtajuuden kehittämiseen ja kehittämistyön johtamiseen. Päivien sisällöt, opetusmenetelmät ja työkalut kytketään tutkinnon perusteisiin. Tutor Academy vastaa työssä oppimisen ohjaamisesta ja arvioinnista. Oppimisen ohjaukseen kuuluu työpaikkakäyntejä sekä pienryhmätapaamisia.

 

Kouluttajat ovat tutkintoa suorittavien käytettävissä erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä ohjaustarpeissa koulutuksen aikana. Koulutettaville nimetään henkilökohtainen mentori, jonka avulla huolehditaan siitä, että jokainen tutkinnon suorittaja saa valmiudet tutkinnon molempien osien suorittamiseen. Koulutettavien työpaikalla tapahtunut oppiminen arvioidaan kirjallisin arvioin. Kouluttajien taustan ansiosta on helppoa muodostaa toimiva yhteys yrittäjiin ja yritysjohtoon ja luoda kiinnostus vaikeidenkin käsitteiden oppimiseen.

 

Toimintamme perustuu yhdistelmään omakohtaista yrittäjyyttä ja akateemista osaamista. Kouluttajilla on pitkä kokemus yrittäjyydestä, yritysjohtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä sekä kouluttamisesta ja valmentamisesta.

 

Lataa tästä esite Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.pdf

12. yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon (YJEAT) valmistava koulutus alkaa 6.11.2018!

Katso vierailevan luennoisijamme LähiTapiola Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Harri Lauslahden ajatuksia siitä, miten YJEAT-koulutus tukee yrittäjää.

Powered by Soketti CMS Lite