Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (KET)

Koulutusohjelma on tarkoitettu vähintään 3 vuotta kaupan alalla työskennelleille henkilöille, jotka toimivat työnjohto- ja lähiesimiestehtävissä. Koulutuksen avulla työnjohto- ja lähiesimiesosaaminen kasvavat ja ymmärrys yrityksen kannattavuudesta, prosesseista ja asiakaspalvelun merkityksestä kehittyy. Tutor Academy on toteuttanut koulutusohjelman yhteistyössä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kanssa. Vastuu valmentavasta koulutuksesta on jaettu Tutor Academyn ja TAKK:n kesken. TAKK vastaa myös tutkintosuorituksista. Työssäoppimisen ohjaus toteutetaan tutkinnon suorittajan työnantajaorganisaation sisäisiä resursseja hyödyntäen tai Tutor Academyn kokeneiden asiantuntijoiden toimesta.

Powered by Soketti CMS Lite