Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1.       Rekisterinpitäjä

Tutor Academy Oy

Biokatu 12

33520 Tampere

p. 050 3828 898

 

2.       Rekisteriasiat

Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin: info@tutoracademy.fi

 

3.       Rekisterin nimi

Tutor Academy Oy:n markkinointirekisteri

 

4.       Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, palvelujen myynti ja markkinointi, uusien asiakassuhteiden luominen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Tutor Academy Oy:n palvelutarjontaan liittyviin tarkoituksiin sekä Tutor Academy Oy:n suoramarkkinoinnin suuntaaminen viestimien ja palvelimien kautta.

Suoramarkkinointirekisterin tietoja käytetään vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

5.       Rekisterin tietosisältö

Y-tunnus

Yhtiön nimi

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoitteen haltijan nimi

 

6.       Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot koostetaan Tutor Academy Oy:n asiakasrekistereistä, rekisteröidyltä itseltään, erilaisista yleisesti saatavilla olevista maksullisista rekistereistä sekä julkisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä.

 

7.       Rekisteritietojen luovuttaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjä koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

8.       Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Työntekijöille annetaan käyttöoikeudet rekisterin tietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, joilla myös väärinkäyttöyritysten torjunta toteutetaan.

Powered by Soketti CMS Lite